April 2017

-9,3%
Jämfört med april 2016

Inbromsning på bilmarknaden i april

Personbil
I april nyregistrerades 29.657 personbilar, en minskning med 9,3% jämfört med april 2016.
Största märke var Volvo med 21,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,3% och Kia med 6,8%.
Hittills i år har 118.378 personbilar nyregistrerats, en ökning med 2,4% jämfört med samma period 2016.

Lätt lastbil
I april nyregistrerades 4.258 lätta lastbilar, en minskning med 9,5% jämfört med samma april 2016.
Största märke var Volkswagen med 35,5% marknadsandel, därefter Ford med 12,6% och Mercedes med 9,5%.
Hittills i år har 17.538 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 6,6% jämfört med samma period 2016.

Rekord för husbilar
Hela 931 nya husbilar registrerades i april. Detta är det största antalet husbilar som registrerats under en enskild månad någonsin i Sverige. Det tidigare rekordet sattes i april förra året då 864 husbilar nyregistrerades. Som vanligt inkluderar vroom inte husbilar i siffrorna för personbilsregistreringar.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i april med 11,3% jämfört med april 2016.
Bilhandelns andel ökade dock från 41% till 42%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år minskade med 11,6% i april jämfört med samma månad 2016. ​


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

April Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.