Augusti 2016

+3,4%
Jämfört med augusti 2015

Augusti 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Personbil
Antalet nyregistrerade personbilar ökade i augusti med 3,4% jämfört med augusti 2015. Totalt registrerades 26.988 nya bilar i under månaden. Största märke var Volkswagen med 19,2% marknadsandel, därefter Volvo med 10,4% och BMW med 7,2%. Hittills i år har 235.430 personbilar nyregistrerats, en ökning med 9,1% jämfört med samma period 2015.

Lätt lastbil
I augusti nyregistrerades 5.294 lätta lastbilar, en ökning med hela 54,8% jämfört med augusti 2015. Största märke var Volkswagen med 29,6% marknadsandel, därefter Ford med 15,2% och Nissan med 11,6%. Hittills i år har 33.502 lätta lastbilar nyregistrerats, detta motsvarar en ökning med 21,1% jämfört med januari – augusti 2015.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden ökade i augusti med 1,2% jämfört med augusti 2015. Bilhandelns andel ökade från 38% till 42%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade i augusti med 3,5% jämfört med augusti 2015. Även på bilar upp till tio år ökade bilhandelns andel av försäljningen, från 64% i augusti 2015 till 69% i augusti 2016.


Månadens rapporter hittar du här:Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.