Augusti 2017

+9,4%
Jämfört med augusti 2016

Uppåt för personbilar och nedåt för lätta lastbilar i augusti

Personbil
I augusti nyregistrerades 29.512 personbilar, en ökning med 9,4%% jämfört med augusti 2016.
Största märke var Volvo med 16,8% marknadsandel. Värt att notera är att Volvo ökade volymen med hela 76% jämfört med augusti 2016. Näst största märke på personbilsmarknaden var Volkswagen med 15,5% marknadsandel, därefter Kia med 7,1%.
Hittills i år har 243.580 personbilar nyregistrerats, en ökning med 3,5% jämfört med samma period 2016.
Privatmarknaden fortsatte minska i augusti så som den även gjort tidigare månader. Hittills i år har privatmarknaden minskat med 3,8% jämfört med perioden januari – augusti 2016.

Ökande andel laddhybrider och elbilar på personbilsmarknaden
Vi har tidigare skrivit om att laddhybrider elbilar och ökar kraftigt på personbilsmarknaden. Dock från låga nivåer. Denna utveckling fortsatte även i augusti då 1.559 laddhybrider och 399 elbilar nyregistrerades. Detta motsvarar ökningar med 99% respektive 164% jämfört med samma månad 2016. Andelen laddhybrider uppgick under augusti till 5,3% av hela personbilsmarknaden, detta är den högsta andelen som uppmätts under en enskild månad. Andelen elbilar uppgick under augusti till 1,4% av personbilsmarknaden.

Lätt lastbil
I augusti nyregistrerades 4.402 lätta lastbilar, en minskning med hela 16,8% jämfört med augusti 2016.
Största märke var Volkswagen med 28,3% marknadsandel, därefter Ford med 15,4% och Peugeot med 9,3%.
Hittills i år har 35.091 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 4,8% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i augusti med 3,5% jämfört med augiusti 2016.
Bilhandelns andel ökade från 40% till 42%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år minskade med 0,8% i augusti jämfört med samma månad förra året. ​


Månadens rapporter hittar du här:Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.