December 2014

+13%
Jämfört med december 2013.


Årets raketer på personbilsmarknaden är Dacia & Mitsubishi.


December 2014 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Nyregistreringar december
Personbil: 26.964 st
Lätt lastbil: 4.277 st

Nyregistreringar helår 2014
Personbil: 303.439 st
Lätt lastbil: 41.139 st

Nyregistreringar december
I december nyregistrerades totalt 26.964 personbilar och 4.277 lätta lastbilar, en ökning med 3,1% respektive 13,2% jämfört med samma period 2013. Största märke på personbilsmarknaden var Volvo med 24,4% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,4% och Toyota med 6,8%.
Störst på lätta lastbilar var Volkswagen med 28,9%, därefter Ford med 10,9% och Renault med 10,0% marknadsandel.

Året är slut – sammanfattning 2014
Totalt under 2014 nyregistrerades 303.439 personbilar och 41.139 lätta lastbilar. Ökningen jämfört med helåret 2013blev 13,0% respektive 11,7%. Största märke på personbilssidan var Volvo med 20,3% av registreringarna (jämfört med 20,1% år 2013), därefter Volkswagen med 14,8% (14,6%) och Toyota med 6,4% (6,4%). På lätta lastbilar var Volkswagen störst med 31,3% marknadsandel (jämfört med 31,3% under 2013), därefter Ford med 12,7% (10,4%) och Renault med 11,1% (11,0%) marknadsandel.

Årets raket på personbilsmarknaden var Dacia som ökade med 116% jämfört med helåret 2013. Även Mitsubishi ökade sina volymer kraftigt, en ökning med närmare 96% jämfört med helåret 2013.

Bilåret 2014 – ett bra år med en lite sämre avslutning
Även om 2014 ur många aspekter var ett mycket bra bilår så kunde vi ändå under det sista kvartalet se tecken på en avmattning. Både i november och december minskade verklig försäljning av personbilar jämfört motsvarande månader året innan. I november sjönk verklig försäljning med 3,8% och i december med 5,3% jämfört med 2013. Under dessa två månader kunde vi också se att bilhandelsregistreringarna sköt i höjden, något som ofta är ett första kännetecken på en vikande marknad. I november ökade bilhandelsregistreringar med 47% och i december med 30% jämfört med samma månader året innan. Tittar man närmare på varför verklig försäljning faller under de sista två månaderna ser man att detta till största del beror på en inbromsning på privatmarknaden som minskade med 3,4% respektive 8,4% jämfört med november och december 2013.Verklig Försäljning™

Ingen direktimport. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.
Ladda hem PDF-rapport

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas? Kontakta oss.