DECEMBER 2016

+11,3%
Jämfört med december 2015

December 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Bilåret 2016 är slut, dags att summera

Personbil
Under årets sista månad nyregistrerades 37.100 personbilar, en ökning med 11,3% jämfört med samma månad 2015. Största märke var Volvo med 21,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,7% och Audi med 7,4%. Vi noterar emellertid att Verklig Försäljning minskade för andra månaden i rad, i december med -2,9%.

Helåret 2016 slutade på 367.920 nyregistrerade personbilar (exklusive husbilar, totalt 4.624 st. Detta innebär nytt rekord för ett enskilt år och en ökning med 7,9% eller 26.838 bilar jämfört med helåret 2015. Den del av marknaden som volymmässigt ökade mest under året var privatmarknaden som växte med 16.094 bilar. Ökningen på privatmarknaden kan till stor del förklaras av privatleasing som växte kraftigt under 2016. Tittar man på bilsegment så stod C – Undre Mellan för drygt en fjärdedel av alla registreringar. Det segment som ökade mest i volym var dock JC – SUV Mellan vilket växte med 8.671 bilar och därmed blev näst största segment under 2016.

Lätt lastbil
I december nyregistrerades 5.058 lätta lastbilar, en ökning med 16,9% jämfört med december 2015.
Största märke var Volkswagen med 30,3% marknadsandel, därefter Renault med 13,7% och Ford med 12,3%.

Under helåret 2016 nyregistrerades totalt 51.655 lätta lastbilar. Detta motsvarar en ökning med 17,1% jämfört 2015. Alla segment växte under året men den biltyp som ökade mest var LLB A – Liten. Detta segment ökade med drygt 20% och stod under 2016 för 42% av alla nyregistrerade lätta lastbilar.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i december med 1,9% jämfört med samma månad 2015.
Bilhandelns andel ökade från 41% till 43%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år minskade i december med måttliga 0,6% jämfört med december 2015. ​


MÅNADENS RAPPORTER

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.

This Post Has One Comment

  1. Pingback: Stort sug efter sportbilar och lyxbilar – Tesla går om Porsche i Sverige » KATHING

Comments are closed.