Februari 2016

+16,3%
Jämfört med februari 2015.Februari 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Stark privatmarknad med hög andel privatleasing
Bilmarknaden fortsatte uppåt även i februari, mycket tack vare privatmarknaden som ökade 16,3% jämfört med februari 2015. Privatmarknaden är i sin tur starkt driven av privatleasingdelen som idag står för mer än var fjärde bil. Drygt 3.000 nya personbilar såldes med privatleasing enbart i februari, en ökning med 127% jämfört med samma period förra året. Detta samtidigt som privatmarknaden exklusive privatleasing faktiskt minskade något.

Personbil
26.806 st personbilar nyregistrerades i februari. Detta motsvarar en ökning med 13% jämfört med februari 2015. Största märke var Volvo med 21,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,1% och BMW med 6,4%.

Lätt lastbil
I februari nyregistrerades 4.251 lätta lastbilar, en ökning med 29,5% jämfört med februari 2015. Största märke var Volkswagen med 33,4% marknadsandel, därefter Ford med 18,4% och Renault 9,4%.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden ökade i februari med 5,2% jämfört med februari 2015. Bilhandelns andel ökade från 44% till 46%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade i februari med 5,4% jämfört med februari 2015. Även här ökade bilhandelsandelen, från 66% i januari 2015 till 69% i februari 2016.Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.
Ladda hem PDF-rapport

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas? Kontakta oss.