Februari 2016

+3,1%
Jämfört med februari 2016

Ökande nyregistreringar men minskande begagnatmarknad i februari

Personbil
I februari nyregistrerades 27.644 personbilar, en ökning med 3,1% jämfört med februari 2016.
Största märke var Volvo med 21,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,6% och BMW med 6,8%. Hittills i år har 50.972 personbilar nyregistrerats, en ökning med 5% jämfört med samma period 2016.

Minskande andel privatleasing
De senaste årens trend med ständigt ökande andel privatleasing kan nu vara på väg att brytas. Privatleasingandelen var i december 34,3% vilket är den högsta noteringen någonsin. Därefter har andelen fallit till 28,2% i januari och 25,6% i februari.

Lätt lastbil
I februari nyregistrerades 3.999 lätta lastbilar, en minskning med 5,8% jämfört med samma februari 2016.
Största märke var Volkswagen med 33,3% marknadsandel, därefter Ford med 14,1% och Renault med 9,0%. Hittills i år har 7.633 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 8,2% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i februari med 10,3% jämfört med februari 2016.
Bilhandelns andel ökade dock från 44% till 46%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år minskade med 8,3% i februari jämfört med samma månad 2016. ​


Månadens rapporter hittar du här:Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.