Personuppgiftspolicy vroom webtjänst

Vi värdesätter din personliga integritet. Därför arbetar vi systematiskt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt. I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilken information vi samlar in om våra användare, hur vi hanterar den och vad vi gör för att skydda våra användares integritet. Vi uppmanar dig att läsa policyn innan du använder våra tjänster

Inledande bestämmelser

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Vroom, det vill säga när du tar del av tjänsten Vroom på *.vroom.nu och i relaterade digitala applikationer (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Vroom Stockholm AB, med organisations-nummer 556587-5514 (”Vroom”, ”vi” eller ”oss”).

Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk, levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-adress och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter som vi samlar in

För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:
a) Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du nyttjar och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer och mejladress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i webbformulär, skicka meddelanden till support eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.
b) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsten
När du använder Tjänsten lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar vilka delar av Tjänsten du använder och hur du beter dig på till Tjänsten relaterade webbplatser. Informationen kan delas upp i följande kategorier:
i. Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.
ii. Information om användningen av Tjänsten; användarbeteende Vi registrerar eventuella köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsten. Dessutom lagras information om besök på de webbsidor där Tjänsten tillhandahålls och ditt beteende när du använder Tjänsten. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.

Varför vi behandlar din information

Vi behandlar i syfte att (1) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (2) tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra din användarupplevelse, (3) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (4) skicka nyheter och information till dig avseende Tjänsten, (5) bjuda in till event och arrangemang kopplade till din användning av Tjänsten samt (6) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten.

Du hittar mer detaljerad information om ändamålen här nedan.

(2) Tillhandahålla Tjänsten till dig samt förbättra din användarupplevelse
Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framförallt din upplevelse i samband med förflyttning och användning av funktioner inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsten till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.
(4) Förebygga, begränsa och utreda missbruk
Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler, ”spamming”, trakasserier, agerande i strid med våra ”Regler och riktlinjer för användare” och andra villkor för Tjänsten, samt annat agerande som är förbjudet enligt lag. Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Överföring av uppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy.
Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.
Rättelse, blockering och radering
Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.
Personuppgiftsansvar
Tjänsten tillhandahålls av Vroom Stockholm AB och det är också Vroom Stockholm AB som är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen på vår kontaktsida.

Vrooms webbplats använder cookies enligt nedan.

Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt). Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om vad, hur och för vilka ändamål vroom behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av vrooms webbplats.
Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om:
• att webbplatsen innehåller cookies,
• vad dessa cookies används till,
• vem som använder informationen, och
• hur cookies kan undvikas.
Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies.

Vad är cookies och vad används de till?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.
Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

Några exempel på vad cookies kan användas till:
• När du loggar in på en webbplats placeras en cookie på din dator. Vid varje sidbläddring skickar din dator cookien till den webbplats du besöker och med hjälp av cookien kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida.
• När du vill skräddarsy webbplatser efter dina preferenser. Det kan gälla formgivning på en webbplats du ofta besöker, anpassad kontrast eller teckenstorlek eller anpassad sortering eller urval.
• På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.
• Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.
• Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är tredjepartskakor.
• Hålla reda på språkval, bokningskod eller medlemsnivå.

Olika typer av cookies

Cookies kan delas in i kategorier beroende på dess funktion.
• Nödvändiga: Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera. Det gäller exempelvis vid inloggning till vroom webtjänst, för att identifiera och verifiera användaren. Om du nekar dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja den aktuella funktionaliteten.
• Marknadsföring: Dessa är ofta tredjepartscookies d.v.s. de sätts inte av vroom men av någon av vroom samarbetspartners. Dessa cookies använder information om ditt användande av vrooms hemsida och andra webbplatser, t.ex. webbplatser du besöker eller annonser du svarar på, för att senare kunna tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig, på andras webbplatser. Dessa annonser kallas ”intressebaserade annonser” eftersom syftet är att du endast ska behöva se annonser som passar dina intressen. Om du nekar dessa cookies riskerar din användarupplevelse minska.

Om du vill undvika cookies

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Du finner även mer information på www.youronlinechoices.eu
Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte vroom. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där.
Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

Varför använder vroom cookies?

Vroom använder endast cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom och utanför vrooms webbplats, för att vidareutveckla vrooms digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen samt föra statistik.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till vrooms användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.