Januari 2015

+8,1%
Jämfört med januari 2014.Januari 2015 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Nyregistreringar januari
Personbil: 20.419 st
Lätt lastbil: 2.473 st

Januari 2015 – stillastående bilmarknad
Totalmarknaden för personbilar i januari ökade – i termer av nyregistreringar – med 8,1% jämfört med samma månad 2014. Emellertid, efter korrigering för bilhandelsregistreringarna (22,8% av totalen) ser vi att Verklig Försäljning™ av personbilar ökade med blott 2,0% i januari. Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade under månaden med 9,3% jämfört med januari 2014, medan Verklig Försäljning™ minskade med hela 12,9%.

Nytt år nya definitioner
När vi nu går in i ett nytt år presenterar vi några förändringar i hur vi månadsvis redovisar fordonsmarknadens utveckling. Från och med januari 2015 exkluderar vi husbilar i nyregisterings- och försäljningssiffrorna för personbilar. Skälet till detta är att vi anser att husbilar, baserat på användningsområde och kundbeteende, inte har något att göra med personbilsmarknaden och därför bör redovisas separat.Verklig Försäljning™

Ingen direktimport. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.
Ladda hem PDF-rapport

Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Januari Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Januari Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas? Kontakta oss.