Januari 2017

+7,5%
Jämfört med januari 2016

Januari 2017 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Stark inledning på bilåret 2017

Personbil
Under årets första månad nyregistrerades 23.333 personbilar, en ökning med 7,5% jämfört med januari 2016. Största märke var Volvo med 20,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 18,4% och BMW med 6,0%. Värt att notera är att privatmarknaden minskade med 10% i januari jämfört med samma månad förra året.

Lätt lastbil
I januari nyregistrerades 3.633 lätta lastbilar, en ökning hela med 29,5% jämfört med samma månad 2016.
Största märke var Volkswagen med 36,1% marknadsandel, därefter Ford med 12,2% och Peugeot med 10,3%.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i januari med 0,4% jämfört med samma månad 2016.
Bilhandelns andel ökade från 43% till 46%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade i januari måttliga 4,1% jämfört med januari 2015. ​


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Januari Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Januari Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.