juli 2017

+2,3%
Jämfört med juli 2016

Stabil bilmarknad och minskande dieselandel i juli

Personbil

I juli nyregistrerades 24.027 personbilar, en ökning med 2,3% jämfört med juli 2016.
Största märke var Volvo med 19,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,1% och Kia med 6,8%.
Hittills i år har 214.072 personbilar nyregistrerats, en ökning med 2,7% jämfört med samma period 2016.
Värt att notera är att privatmarknaden fortsatte minska i juli så som den även gjort tidigare månader. Hittills i år har privatmarknaden minskat med 4,1% eller ca 4.000 bilar jämfört med perioden januari – juli 2016.

Vad händer med dieseln?
Just nu diskuteras dieselmotorns framtid flitigt, både inom branschen och i media. Men har dieselns storhetstid egentligen redan passerats? Diesel är fortfarande det vanligaste drivmedlet bland nyregistrerade personbilar men dieselandelen har minskat stadigt under de senaste fem åren. Hittills i år står dieselbilar för 50,7% av totalmarknaden för nya personbilar. Detta är långt från toppåret 2012 när diesel stod för hela 66,4% av marknaden. I juli månad stod diesel för 46,6% av nybilsregistreringarna, detta är den lägsta andelen en enskild månad sedan januari 2010. I och med den vikande dieseltrenden minskar också skillnaden mellan bensin och diesel. I juli var denna endast 3,9 procentenheter. När dieselandelen var som störst under 2012 var skillnaden mellan bensin och diesel över 40 procentenheter.

Lätt lastbil
I juni nyregistrerades 2.564 lätta lastbilar, en minskning med 5,8% jämfört med juli 2016.
Största märke var Volkswagen med 28,2% marknadsandel, därefter Ford med 17,7% och Mercedes med 8,9%.
Hittills i år har 30.691 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 8,8% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i juli med 1,6% jämfört med juli 2016.
Bilhandelns andel ökade från 43% till 45%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade med 0,5 % i juli jämfört med samma månad förra året. ​


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Juli Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Juli Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.