Juni 2016

+12,8%
Jämfört med juni 2015.Juni 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Nybilsregistreringarna landade i juni på totalt 35.673 bilar. Detta motsvarar en ökning med 12,8% jämfört med juni 2015. Största märke var Volvo med 22,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,5% och BMW med 5,6%. Hittills i år har 184.968 personbilar nyregistrerats, en ökning med 11,7% jämfört med samma period 2015.

Privatleasing på en av fyra bilar
Hittills i år har 20.754 nya personbilar sålts med privatleasing. Detta innebär att var fjärde bil på privatmarknaden privatleasas. Privatleasingmarknaden har hittills i åt ökat med 107% jämfört med första halvåret 2015. Mest populära bilar att privatleasa är Volkswagen Golf och Volvo V40 med vardera 8,5% av marknaden.

Lätt lastbil
I juni nyregistrerades 4.639 lätta lastbilar, en ökning med 17,0% jämfört med juni 2015. Största märke var Volkswagen med 26,3% marknadsandel, därefter Ford med 16,4% och Renault 14,2%. Hittills i år har 25.488 lätta lastbilar nyregistrerats, detta motsvarar en ökning med 15,5% jämfört med januari – juni 2015.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i juni med 3% jämfört med juni 2015. Bilhandelns andel ökade från 40% till 43%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år minskade i juni med 1,6% jämfört med juni 2015. Även på bilar upp till tio år ökade bilhandelns andel av försäljningen, från 65% i juni 2015 till 68% i juni 2016.Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.
Ladda hem PDF-rapport

Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Juni Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Juni Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas? Kontakta oss.