juni 2017

+4,6%
Jämfört med juni 2016

Ingen semestereffekt på bilmarknaden

Personbil
I juni nyregistrerades 37.302 personbilar, en ökning med 4,6% jämfört med juni 2016.
Största märke var Volvo med 20,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,8% och Toyota med 6,3%.
Under första halvåret har 190.050 personbilar nyregistrerats, en ökning med 2,7% jämfört med samma period 2016 och även den högsta siffran någonsin för första halvåret.

Privatleasing, men vad händer sen?
Som alla känner till så har privatleasing har vuxit kraftigt på den svenska marknaden under de senaste åren. Från ca 6%av privatmarknaden för fem år sen till drygt 27% hittills i år. Men vad gör egentligen privatleasingkunderna när leasingkontraktet löper ut? Först nu börjar tillräckligt många privatleasade bilar komma tillbaka för att det ska vara möjligt att analysera vad dessa kunder gör sen.
Vi har tittat på drygt 6 000 personer som haft en privatleasad bil där leasingkontraktet löpt ut. Av de som köpte en ny bil i samband med att privatleasingen löpte ut valde hela 93% privatleasing igen. Det visar sig också att dessa kunder är mer märkeslojala än nybilsköpare i allmänhet. 71% valde samma märke vilket är 10 procentenheter högre än motsvarande siffra för alla nybilsköprare.

Lätt lastbil
I juni nyregistrerades 5.696 lätta lastbilar, en ökning med 22,8% jämfört med juni 2016.
Största märke var Volkswagen med 25,1% marknadsandel, därefter Renault med 17,2% och Ford med 11,3%.
Hittills i år har 28.129 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 10,4% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i juni med 0,9% jämfört med juni 2016.
Bilhandelns andel ökade från 41% till 43%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade med 1,8% i juni jämfört med samma månad förra året. ​


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Juni Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Juni Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.