Lätta lastbilar 2013

-5,1%
Förändring 2013 vs 2012

Tunga lastbilar >16 ton 2013

-8,4%
Förändring 2013 vs 2012

Den andra februari summerade vroom upp personbilsmarknaden 2013 med avseende på såväl registreringar som Verklig FörsäljningTM. Än en gång levererade vi då en nyanserad bild av hur marknaden verkligen gick, dvs hur många bilar såldes till privatpersoner, hur många gick till (”riktiga”) företag respektive hur många stod kvar hos bilhandeln trettio dagar efter första registreringsdatum.

Nu – efter förfrågningar och önskemål från våra kunder och partners – vill vi också lägga lastbilsåret 2013 till handlingarna, för transportbilar såväl som tunga fordon.

Lätta lastbilar

Totalt registrerades 36 838 transportbilar under 2013, en minskning med 4,3% jämfört med 2012. Liksom på personbilsmarknaden var andelen bilhandelsbilar mycket hög i ett historiskt perspektiv: 16,1% stod kvar på bilhandeln 30 dagar efter första regdatum, upp från 15,4% 2012 och avsevärt högre än snittet för åren 2000 till 2010 som var 9 procent.

Privatmarknaden
Blott var tionde transportbil såldes till en privatperson under 2013. Här ska dock noteras att enskilda näringsidkare (t.ex. många hantverkare) finns i denna kategori. 3 772 transportbilar registrerades här, en minskning med 9,3% jämfört med 2012. Störst på privatmarknaden var VW med 1 104 registreringar och 29,3% marknadsandel. Största modell VW Caddy med 478 reg. Årets snabbväxare var Ford med en ökning på 38% till 346 registreringar vilket gav en marknadsandel på 9,2% (trea efter VW och Nissan).

Företagsmarknaden 
27 133 registreringar på företag (exkl. bilhandel) innebar en minskning på 4,5% jämfört med 2012. Noterbart är också att 2013 var hela 21% lägre än 2011. Drygt var tredje (35,3%) transportbil såld till ett företag var en Volkswagen och största modell även här var VW Caddy med 4 863 reg (dock minus 13% mot 2012). På topp 10-listan visar tvåan Ford, trean Renault och fyran Mercedes positiva siffror medan övriga minskade sin försäljning jämfört med året innan.


Tunga lastbilar

4 819 lastbilar över 3 500 kg registrerades under 2013, en minskning med 9,6% jämfört med 2012, och hela 17,4% jämfört med 2011.

Lastvagnar
Registreringarna av lastvagnar över 16 ton hamnade på 4 316 fordon för helåret, en minskning med 8,4% (16,5% mot 2011). Etta blev Volvo med 1 902 reg och 44,1% marknadsandel, 4 procentenheter före tvåan Scania på 1 727 reg. Noterbart att detta är en omsvängning från 2012 då Scania toppade med 2 018 reg (42,8%) och Volvo var tvåa på 1 893 (40,2%). Mercedes-Benz på tredje plats behöll i stort sett sin marknadsandel; 8,3% jämfört med 8,4 2012.


Tunga släp
2 969 tunga släp (totalvikt över 30 ton) registrerades under 2013, vilket var en minskning på 23% jämfört med 2012.


Verklig Försäljning™

Ingen direktimport. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.

Ladda ned vår PDF-rapport Verklig Försäljning™  lätt lastbil 2013

PDF Verklig Försäljning lätt lastbil 2013

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas?

Kontakta oss.