LinkedIn Company Updates

 • 21 Days Agoview on linkedin
 • 3 Months, 15 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Lägsta andelen dieselbilar på sju år... Just nu diskuteras dieselmotorns framtid flitigt, både inom bilbranschen och i media. Diesel är fortfarande det vanligaste drivmedlet bland nyregistrerade personbilar men dieselandelen har minskat stadigt under de senaste fem åren. Fortsätter denna utveckling kan bensin snart återigen vara vanligare än diesel på den svenska bilmarknaden. Hittills i år står dieselbilar för 50,7% av totalmarknaden för nya personbilar. Detta är långt från toppåret 2012 när diesel stod för hela 66,4% av marknaden. I juli månad stod diesel för 46,6% av nybilsregistreringarna, detta är den lägsta andelen en enskild månad sedan januari 2010. Andelen bensinbilar var i juli 42,7% och övriga bränslen stod för 10,7% av nybilsregistreringarna. I diagrammet visas andelen för bensin respektive diesel per månad sedan januari 2012.

 • 6 Months, 4 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Faktabaserat & nyanserat från Peugeot Sverige, med fokus på Verklig Försäljning till slutkund. https://lnkd.in/ga3g4KD

 • 6 Months, 14 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  ...och nu har vi svaret: minus 9.7 procent på totalmarknaden. Privatförsäljningen backar hela 15.4% jämfört med april i fjol och noterbart är att även privatleasing minskar: minus 6 procent. Faktabaserat, pricksäkert och nyanserat. vroom.

 • 6 Months, 19 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Sista dagen i månaden och vi hör frågor och funderingar kring huruvida personbilsmarknaden är på väg att bromsa in... T.o.m. i tisdags (den 25:e) så var den ned 8%, hur ser det ut för hela månaden när den kan summeras nästa vecka? Faktabaserat. vroom

 • 7 Months, 12 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Under första kvartalet leasades 27% av alla privatregistrerade personbilar (jfr 26% Q1-16, 33% Q4-16). Idel omkastningar på märkestoppen med Peugeot som den stora klättraren. Vet och ha koll på allt. vroom.

 • 7 Months, 13 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Efter en lång stabil uppgång de senaste åren hände något under första kvartalet i år: privatleasingens andel av de totala privatregistreringarna sjönk tillbaka nästan sex procentenheter till 27,3%. Ett trendbrott…?! Faktabaserat & pricksäkert. vroom.

 • 7 Months, 24 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Mars månads, och därmed första kvartalets, sista vecka står för dörren. En dryg fjärdedel av nyregistreringarna ligger normalt på månadens fem sista dagar. 34.3k reg i mars ifjol, var landar vi i år…?