LinkedIn Company Updates

 • 21 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  https://lnkd.in/gfwxS3A Ytterligare en bilmånad är slut. Läs allt om nyregistreringar, begagnatmarknaden och försäljning av nya bilar här.

 • 1 Months, 20 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  https://lnkd.in/dJY_wJt Januari var fjärde månaden i rad med minskande privatmarknad. Dock var minskningen inte alls lika kraftig som den i december. Läs allt om nyregistreringar, begagnatmarknaden och försäljning av nya bilar här. 

 • 1 Months, 29 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Hur många bilar såldes egentligen 2017? Var marknaden verkligen så bra som det sagts? Läs om skillnaden mellan registreringar och försäljning. https://lnkd.in/e6KYC_m

 • 3 Months, 21 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Nybilsregistreringarna ökade med måttliga 2% i november. Dock ger siffrorna en delad bild av marknaden. Försäljning till företag ökar och privatmarknaden minskar.  https://lnkd.in/gQR7EQy

 • 4 Months, 26 Days Agoview on linkedin
 • 7 Months, 20 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Lägsta andelen dieselbilar på sju år... Just nu diskuteras dieselmotorns framtid flitigt, både inom bilbranschen och i media. Diesel är fortfarande det vanligaste drivmedlet bland nyregistrerade personbilar men dieselandelen har minskat stadigt under de senaste fem åren. Fortsätter denna utveckling kan bensin snart återigen vara vanligare än diesel på den svenska bilmarknaden. Hittills i år står dieselbilar för 50,7% av totalmarknaden för nya personbilar. Detta är långt från toppåret 2012 när diesel stod för hela 66,4% av marknaden. I juli månad stod diesel för 46,6% av nybilsregistreringarna, detta är den lägsta andelen en enskild månad sedan januari 2010. Andelen bensinbilar var i juli 42,7% och övriga bränslen stod för 10,7% av nybilsregistreringarna. I diagrammet visas andelen för bensin respektive diesel per månad sedan januari 2012.

 • 10 Months, 9 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  Faktabaserat & nyanserat från Peugeot Sverige, med fokus på Verklig Försäljning till slutkund. https://lnkd.in/ga3g4KD

 • 10 Months, 19 Days Agoview on linkedin

  vroom Stockholm AB

  ...och nu har vi svaret: minus 9.7 procent på totalmarknaden. Privatförsäljningen backar hela 15.4% jämfört med april i fjol och noterbart är att även privatleasing minskar: minus 6 procent. Faktabaserat, pricksäkert och nyanserat. vroom.