Maj 2017

+2%
Jämfört med maj 2016

Maj 2017 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Avvaktande personbilsmarknad och stark transportbilsmarknad i maj
I maj nyregistrerades 34.404 personbilar, en ökning med 2,0% jämfört med maj 2016.
Största märke var Volvo med 20,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,5% och Kia med 6,0%.
Hittills i år har 152.777 personbilar nyregistrerats, en ökning med 2,3% jämfört med samma period 2016.

Det våras för cabben
Våren är ju den stora cabrioletsäsongen i Sverige. 50-60% av alla nya cabrioleter under ett år registreras i kvartal två. Vi har tidigare skrivit om att marknaden för cabrioleter minskat kraftigt i Sverige under den senaste tioårsperioden. Från rekordåret 2007 då 4.447 cabbar registrerades ner till en nivå kring 1200-1300 bilar per år under de senaste åren. Nu kan det dock ha vänt. Under 2016 nyregistrerades 2.031 cabrioleter i Sverige vilket var en rejäl ökning jämfört med de närmast föregående åren. Och även i år verkar trenden hålla i sig. Totalt har 1.056 bilar nyregistrerats under perioden januari till maj vilket är i nivå med förra året. Största märke är Mazda som med sin MX-5 står för 19% av marknaden, därefter kommer Ford Mustang med 14,1% och Porsche med 12,5%.

Lätt lastbil
I maj nyregistrerades 4.895 lätta lastbilar, en ökning med 11,3% jämfört med maj 2016.
Största märke var Volkswagen med 30,6% marknadsandel, därefter Ford med 14,1% och Renault med 10,3%.
Hittills i år har 22.433 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 7,6% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden minskade i maj med 2,9% jämfört med maj 2016.
Bilhandelns andel ökade dock från 40% till 43%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år var i princip oförändrad i maj jämfört med samma månad förra året (-0,1%). ​


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Maj Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Maj Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.