Mars 2014

+22%
Jämfört med mars 2013.


 Jämfört med första kvartalet 2013 har privatmarknaden i år ökat med 28,6%


Antalet nyregistreringar upp kraftigt i mars.

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade med 22,0% respektive 17,2% i mars 2014 jämfört med samma period 2013. Största märke på personbilssidan var Volvo med 18,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,1% och Toyota med 7,5%. Störst på lätta lastbilar var Volkswagen med 31,5%, därefter Ford med 11,1% och Renault med 10,3%.

Starkt första kvartal

När vi nu summerar första kvartalet kan vi konstatera att det är främst privatmarknaden som vuxit på personbilssidan. Jämfört med första kvartalet 2013 har privatmarknaden i år ökat med 28,6%. Största märke är Volkswagen med 13,9% marknadsandel, därefter Volvo med 11,3% och KIA med 8,6%.

Även företagsmarknaden växer under första kvartalet men inte lika kraftigt. Totalt ökade antalet företagssålda personbilar med 14,4%. Största märke är Volvo med 28,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 19,5% och BMW med 11,3%.Verklig Försäljning™

Ingen direktimport. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.

Personbilar

TOTALT

2014 27.639st
2013 22.646st
+22%

Privat

2014 10.498 st
2013 8.772 st
+19,7%

Företag

2014 10.070 st
2013 9.362 st
+7,6%

Bilhandel

2014 7.071 st
2013 4.512 st
+56,7
Privat 38%
Företag 36%
Bilhandel 26%


Lätta lastbilar

TOTALT

2014 3.958 st
2013 3.376 st
+17,2%

Privat

2014 366 st
2013 361 st
+1,4%

Företag

2014 2.781 st
2013 2.420 st
+14,9%

Bilhandel

2014 811 st
2013 595 st
+36,3%
Privat 9%
Företag 70%
Bilhandel 21%

Ladda hem PDF-rapport

Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Mars Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar  – PDF-rapport Verklig Försäljning™  

Mars Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas?

Kontakta oss.