Mars 2016

+9,8%
Jämfört med mars 2015.Mars 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Stark nybilsbilmarknad under första kvartalet
Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar har fortsatt att öka under första kvartalet 2016.
Hittills i år har antalet nyregistrerade personbilar bilar ökat med 9,8% jämfört med första kvartalet 2015. Främst är det privatmarknaden som ökar, mycket tack vara privatleasing som under första kvartalet stått för mer än var fjärde bil på privatmarknaden. Noteras bör att bilhandelns andel av antalet registreringar också ökat kraftigt under årets tre första månader.
Antalet nyregistrerade lätta lastbilar har hittills i år ökat med 17,2%.Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.
Ladda hem PDF-rapport

Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Mars Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Mars Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas? Kontakta oss.