Mars 2017

+10%
Jämfört med mars 2016


Personbil
I mars nyregistrerades 37.763 personbilar, en ökning med 10% jämfört med mars 2016. Största märke var Volvo med 20,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,7% och Toyota med 7,2%. 
Under årets första kvartal har totalt 88.732 nya personbilar registrerats, detta motsvarar en ökning 7,1% jämfört med första kvartalet 2016.
Noterbart är avmattningen inom privatleasing. Efter en konstant stigande kurva de senaste åren – som toppade (?) på 33% av de totala privatregistreringarna sista kvartalet ifjol – hamnade siffran på 27% i Q1.

El och laddhybrid ökar kraftigt
Under första kvartalet nyregistrerades 1.042 elbilar. Detta motsvarar en ökning med 53,5% jämfört med första kvartalet 2016 och en andel om 1,2% av den totala personbilsmarknaden. Detta är första gången antalet nyregistrerade elbilar överstiger 1.000 stycken under ett kvartal och även första gången andelen elbilar under ett kvartal överstiger en procent.

Under första kvartalet nyregistrerades även 2.276 laddhybrider, totalt 3,1% av totalmarknaden. Här var ökningen ännu större, hela 89,6% fler jämfört med första kvartalet 2016.

Lätt lastbil
I mars nyregistrerades 5.659 lätta lastbilar, en ökning med hela 20,6% jämfört med mars 2016.
Största märke var Volkswagen med 30,1% marknadsandel, därefter Ford med 14,7% och Renault med 9,6%.
Under första kvartalet har totalt 13.280 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 13,1% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden ökade i mars med 5,6% jämfört med mars 2016.
Även bilhandelns andel ökade, från 43% i mars 2016 till 45% i mars 2017. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade med 8,7% i mars jämfört med samma månad 2016. ​


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Mars Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Mars Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.