November 2016

0,8%
Jämfört med november 2015

November 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Stillastående totalmarknad och privatleasingrekord i november

Totalt nyregistrerades 31.457 personbilar i november. Detta innebär en ökning med endast 0,7% jämfört med samma månad 2015. Största märke var Volvo med 21,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,1% och BMW med 6,0%. Noterbart är emellertid att vi registrerar en minskning i Verklig FörsäljningTM på 6.1%, vilket kan ses som ett trendbrott. Hittills i år har 330.833 nya personbilar registrerats. Detta motsvarar en ökning med 7,5% jämfört med samma period 2015.

OBS! I november var andelen privatleasing 33,9% av privatregistreringarna, vilket är nytt rekord för en enskild månad. November 2016 är också den första månad någonsin då andelen privatleasing överstigit andelen kreditköp på privatmarknaden.


Månadens rapporter hittar du här:


Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Nov. Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar- PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Nov. Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.