November 2017

+2%
Jämfört med november 2016

Ökande företagsmarknad och minskande privatmarknad i november

Personbil
I november nyregistrerades 32.087 personbilar, en ökning med 2% jämfört med november 2016.
Största märke var Volvo med 19,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,7% och Kia med 6,4%.

Det är tydligt att vi nu har en delad personbilsmarknad med ökande företagsförsäljning och minskande försäljning till privatpersoner. Privatmarknaden minskade med 15% i november jämfört med samma månad förra året. Samtidigt ökade företagsmarknaden (definierad som ”Vanliga” företag + Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering) med nästan 14% i november jämfört med samma månad förra året.

Hittills i år har 338.895 personbilar nyregistrerats, en ökning med 2,4% jämfört med samma period 2016. Privatmarknaden har hittills i år minskat med 4,6% medans företagsmarknaden har ökat med 11,7%

Lätt lastbil
I november nyregistrerades 5.065 lätta lastbilar, en ökning med 14,5% jämfört med samma november 2016. Största märke var Volkswagen med 28,8% marknadsandel, därefter Ford med 18,9% och Mercedes med 9,7%.

Hittills i år har 50.257 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 7,9% jämfört med samma period 2016.

Begagnat
Den totala begagnatmarknaden var oförändrad i november jämfört med samma månad 2016.
Bilhandelns andel ökade från 40% till 43%.
Marknaden för begagnade bilar upp till tio år ökade med 3,7% i november jämfört med samma månad förra året.


Månadens rapporter hittar du här:Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.