Oktober 2016

+2,2%
Jämfört med oktober 2015

Oktober 2016 Nyregistreringar – Verklig Försäljning™

Små förändringar i totalmarknaden men minskad privat-, och företagsförsäljning i oktober

Totalmarknaden för personbilar ökade med måttliga 2,2% i oktober jämfört med samma månad 2015. Dock minskade privatmarknaden, vilken står för drygt 40% av totalmarknaden, med 6,3% vilket är ett trendbrott. Även kundkategorierna ”Vanliga” Företag och Leasingbolag minskade i oktober jämfört med samma månad förra året. I dessa fall var minskningen 10,9% respektive 21.4%. Att totalmarknaden trots allt ökar beror på stora hyrbilsuttag och en ökande andel bilar som registrerats på bilhandeln utan att säljas vidare.

Månadens rapporter hittar du här:Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.