Sa du vroom.nu?
– v, r, dubbel-o , m, punkt, nuVårt löfte till alla våra kunder och partners är att med professionalism, energi, kunskap och lyhördhet hela tiden sträva efter att hjälpa dem bli ännu effektivare i termer av försäljning och lönsamhet.


Originalet

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom’s huvudsakliga kundgrupper utgörs av generalagenter och återförsäljare i fordonsbranschen. Dessutom förser vi finansbolag, försäkringsbolag, verkstäder, besiktningsbolag och andra intressenter med information, verktyg och beslutsunderlag – alltid med syfte att bidra till ökad försäljning och lönsamhet.

Vårt strikta nischtänkande och dedikerade fokus på fordonsbranschen gör att vi kontinuerligt och till hundra procent kan fokusera på våra kunders och partners behov och på att ännu bättre tillgodose dessa.

Hela vägen

Förutom vroom webtjänst – vårt webbaserade verktyg för analyser, målgruppsurval och prospekteringsarbete – tillhandahåller och hjälper vi även våra kunder med

– avancerade marknadsanalyser och konsultarbeten

– skräddarsydda rapporter

– automatiserade processer för leadsgenerering och uppföljning

– total DR-hantering i form av originalhantering, print, postning och uppföljning

– utbildningar/föreläsningar

– och mycket mer

Till detta kommer en fri telefonsupport via mail och telefon till alla kunder – en självklarhet sedan 2000.
Vårt löfte till alla våra kunder och partners är att med professionalism, energi, kunskap och lyhördhet hela tiden sträva efter att hjälpa dem bli ännu effektivare i termer av försäljning och lönsamhet.

Vi är ett nisch- och kunskapsbolag

Vår huvudsakliga affärsstrategi är att vara ett kunskapsföretag som ägnar ALL vår tid åt att lära sig och förbättra marknads- och försäljningsprocesser i fordonsbranschen. Detta gör oss till en kvalificerad partner till våra kunder i termer av kunskap, erfarenhet och förståelse för olika marknadsskeenden på den svenska bilmarknaden. Våra kunders förtroende för oss och vårt arbete i dessa frågor är nyckeln till vår framgång.

 

Vi är bara framgångsrika när våra kunder är framgångsrika

Vårt arbete handlar om att hjälpa våra kunder med bättre bakgrundsfakta, djupare marknadsinsikt och exaktare beslutsunderlag. Detta för att generera ökad försäljning och lönsamhet.

 Marknadsinformation

En av våra huvuduppgifter är att förse våra kunder med relevant marknadsinformation om den svenska fordonsmarknaden. Att analysera och bättre förstå sin marknad är grunden till att bli mer effektiv i sitt marknads- och försäljningsarbete. Det är först när man förstår hur viktig och central relevant marknadsinformation är som man verkligen kan mäta fram- och motgångar samt initiera effektiva och lönsamma marknadsaktiviteter.

 Marknaden är begränsad och vikten av marginalförsäljning

En förståelse för hur stor del av marknaden man kan påverka är av yttersta vikt för att kunna fördela och styra sina marknadsinsatser på ett effektivt sätt samt sätta upp relevanta målsättningar. Marknaden är begränsad, vilket innebär att om vi ska sälja en bil mer så innebär det att någon annan får sälja en färre. För att lyckas med detta menar vi att det krävs faktabaserad proaktivitet för resultat på kort såväl som lång sikt.

 Kontinuerlig prospektering

På en bilmarknad med ständigt ökande tillgång till information, prisjämförelsesajter, osv samt allt färre handlarbesök menar vi att kontinuerlig och långsiktig bearbetning av prospekt/leads är en absolut nödvändighet. Kunderna finns där ute hela tiden och med hjälp av vroom vet du vilka de är, var och när. vrooms prospekteringslösningar för Nytt, Begagnat och Service bygger på kontinuerlig och långsiktig bearbetning med löpande uppföljning av insats och resultat. Marknadspotentialen finns där, se till att det är du som tar vara på den!

Våra specialistområden

Marknadsanalys, målgruppsurval, consulting och hantering av trycksaker.Stefan Wahlström & Peter Kihl
Grundare och ägare