September 2017

-2,7%
Jämfört med september 2016

Fortsatt minskande privatmarknad i september

Personbil
I nyregistrerades 31.200 personbilar, en minskning med 2,7% jämfört med september 2016.
Största märke var Volvo med 18,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,5% och Kia med 7,1%.

Hittills i år har 274.777 personbilar nyregistrerats, en ökning med 2,7% jämfört med samma period 2016.

Minskningen på privatmarknaden fortsatte även denna månad, nu med var knappt 10% jämfört med september 2016. Hittills i år har privatmarknaden minskat med 3,7% jämfört med perioden januari – september 2016.

Lätt lastbil
I september nyregistrerades 4.682 lätta lastbilar, en minskning med minimala 0,2% jämfört med samma månad 2016.
Största märke var Volkswagen med 30,5% marknadsandel, därefter Ford med 14,1% och Renault med 11,2%.

Hittills i år har 39.775 lätta lastbilar nyregistrerats, en ökning med 4,4% jämfört med samma period 2016.

Varning för begagnat?
Den totala begagnatmarknaden minskade i september med 3,7% jämfört med september 2016.
Bilhandelns andel ökade från 40% till 42%. Marknaden för begagnade bilar upp till tio år minskade med 1,4% i september jämfört med samma månad förra året.

Det kan tyckas att detta är relativt små förändringar. Men väger man in att bilhandelns totala lager av bilar upp till tio år idag är 16% större än var det var i september 2016 blir bilden lite mer problematisk. En minskande begagnatmarknad i kombination med ett växande begagnatlager skulle på sikt kraftigt kunna påverka priserna på begagnade bilar.

Dessutom kommer bilhandelns begagnatlager från och med nu fyllas på i ökande takt med tidigare privatleasade bilar där volymerna tidigare har varit relativt små.


Månadens rapporter hittar du här:Verklig Försäljning™

Ingen direktimport oavsett bilens ålder. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor.Inga husbilar. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.