vroom är ett fantastiskt och kostnadseffektivt verktyg för smart och proaktiv marknadsföring. Vi i bilbranschen kan bara bli bättre på att använda det!