vroom är ett naturligt verktyg då vi vill förstå bilmarknaden bättre samt aktivt arbeta med prospektering på både privat och företagssidan.