vroom hjälper oss genom att bidra till en ökad förståelse för affären bland våra återförsäljare samt att proaktivitet är en förutsättning för framgång.