vroom är Peugeot Sveriges primära verktyg för att följa marknaden och för aktiv bearbetning av  prospekts.