Februari 2014

+19,4%
Jämfört med februari 2013.


Störst på privatmarknaden är Volkswagen.


Kraftig ökning av nyregistreringar i februari

 
I februari nyregistrerades 21 368 personbilar och 3 076 lätta lastbilar, detta var en ökning med 19,4% respektive 10,6% jämfört med februari 2013. Flest nya personbilar registrerade Volvo med 4 065 bilar (19,0% marknadsandel), följt av Volkswagen 3 248 (15,2%) och BMW 1 376 (6,4%). I volym på personbilsmarknaden ökade Volkswagen mest med 687 bilar, en ökning med 26,8% jämfört med februari 2013. Det märke som ökade mest i marknadsandel var Dacia som gick från 0,3% i februari 2013 till 1,8% i februari 2014.
 
YTD 2014
Hittills i år har personbilsmarknaden ökat med 19,2% och marknaden för lätta lastbilar har ökat med 7,9%. Störst ökning 2014 ser vi på privatmarknaden som hittills i år ökat med 30,4%. Största märket på privatmarknaden är Volkswagen med 14,7% marknadsandel följt av Volvo med 11,5% och KIA med 8,7%. Företagsmarknaden har hittills i år vuxit med 15,6%. Största märke är Volvo med 28,2% marknadsandel, följt av Volkswagen med 19,3% och BMW med 11,5%.


Verklig Försäljning™

Ingen direktimport. Inga bilar som exporteras samma månad som de registreras. Inga bilar på eventuella fellistor. Enbart fordon sålda till slutkund, dvs registrerade på privatperson eller företag som ej är bilhandel, inom 30 dagar efter första registreringsdatum. Här har du Verklig Försäljning.

Personbilar

TOTALT

2014 21.368st
2013 17.893st
+19,4

Privat

2014 8.346st
2013 6.591st
+26,6%

Företag

2014 7.735st
2013 6.919st
+11,8%

Bilhandel

2014 5.287st
2013 4.383st
+20,6
Privat 39%
Företag 36%
Bilhandel 25%


Lätta lastbilar

TOTALT

2014 3.076st
2013 2.780st
+10,6%

Privat

2014 283st
2013 304st
-6,9%

Företag

2014 2.321st
2013 2.076st
+11,8%

Bilhandel

2014 472st
2013 400st
+18%
Privat 9%
Företag 76%
Bilhandel 15%

Ladda hem PDF-rapport

Personbilar – PDF-rapport Verklig Försäljning™ 

Februari Personbil – Verklig Försäljning
YTD Personbil – Verklig Försäljning

Lätta lastbilar  – PDF-rapport Verklig Försäljning™  

Februari Lätt lastbil – Verklig Försäljning
YTD Lätt lastbil – Verklig Försäljning

Mer information

Vill du veta mer om marknaden och hur den utvecklas?

Kontakta oss.